Yetkinlik Yönetimi Nedir?

28/02/2023 2 Yazar: Zuhal Soyaslan

Yetkinlik Yönetimi Nedir?

Yetkinlik Yönetimi özünde işletmeler için strateji, çalışanları için gelişim ve gelecekleri için bir planlama aracıdır.

İşletmeler yetkinlik yönetimi yaparak, çalışanlarına üstlendiği rolde, hedeflenen performans ve niteliğe ulaşabilmesi için gerekli olan temel ve teknik becerileri kazandırır. Böylece işletmeler belirledikleri stratejiler doğrultusunda hedeflerine ulaşırlar.

Bir işletmenin, organizasyon ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut iş akışının devamlılığının sağlanabilmesi ve gelecek vizyonu için yeterliliklerin kazanılması için çalışanlarının yetkin olduğu becerileri tespit etmesi ve yetersiz durumlarda eğitimler ile desteklemesi gerekmektedir.

Yetkinlik Yönetimi aşamaları aşağıdaki gibidir;

  1. Yetkinlik Seti Oluşturma: Organizasyon yapısı, işletmenin hedefleri ve proseslerine uygun olarak yetkinliklerin tanımlanması ve bu yetkinlikler için seviye geçiş koşullarının belirlenmesi.
  2. Yetkinliklerin Objektif Değerlendirilmesi: Çalışanlara yetkinliklerin atanması, ölçülmesi, performanslarına ve gelişim alanlarına ilişkin geri bildirimlerin verilmesi.
  3. Yetkinliklerin Geliştirilmesi: Çalışanların gelişim açıklarına yönelik eğitim, mentorluk vb. desteklerin sağlanması ve periyodik olarak takip edilmesi.
  4. Güncel Tutma: İşletmenin vizyonu, stratejileri ve hedeflerindeki güncellemelere uygun olarak yetkinlik setlerinin, çalışanların yetkinliklerinin ve bu yetkinlikler için gerekli olan hedeflerin güncel tutulması.

Yetkinliklerin Yönetimi, çalışanların yetenekleri ve becerileri, kariyer planlaması, işe yerleştirme ve performans yönetimi süreciyle birleştirilerek yönetilir.

Böylece, işletmeler çalışanlarının gelişimini destekleyerek motivasyon, yüksek performans ve verimlilik artışları elde ederler. Ayrıca, işletmelerin yetenekli çalışanlarına daha fazla fırsat sunması ve onları elde tutması için önemlidir.

İşletmeler Açısından Avantajları

Yetkinlik Yönetimi ile işletmeler, adil kararlar alarak çalışanları bilgi ve tecrübelerine göre konumlandırabilir, iş gücü kaybının önüne geçebilir.

  1. İşe alım ve pozisyon atama süreçlerini doğru yönetmek,
  2. İşi yapabilecek yetkin çalışanlara sahip olmak,
  3. İnsan kaynağını objektif olarak değerlendirmek,
  4. Çalışan gelişim hedeflerini gerçekleştirebilmek, 
  5. İhtiyaçlara uygun eğitimleri planlanmak ve
  6. İş kaza ve kayıplarının önüne geçmek.