Yetkinlik Yönetimi Neden Önemlidir ve Faydaları Nelerdir?

07/03/2023 0 Yazar: Pınar Avcı

Yetkinlik Yönetimi Neden Önemlidir ve Faydaları Nelerdir?

Bir araştırmaya göre işletmelerin başarılı olabilmesi için İK yöneticilerinin %86’sı, yetkinlik yönetiminin kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor. Bu da gösteriyor ki yetkinlik yönetiminin önemi her geçen yıl daha da artacak.

Globalleşme ve teknolojinin hızlı değişim süreci ile birlikte işletmeler sürekli rekabet halinde. Dolayısıyla günümüzdeki sıkı ve zorlu rekabet ortamı işletmelerin gelişimlerini ve devamlılıklarını tehdit ediyor. İşletmelerin başarılı olmaları ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmeleri için global rekabet stratejilerini doğru belirlemeye ve nitelikli insan kaynağını etkin bir şekilde kullanabilmeye ihtiyaçları var. Bunun için de işletmeler, bir yandan önemli gördükleri pozisyonlar için yetkin çalışanlar yetiştirmek diğer yandan da çalışma performanslarını artırmak isterler.

Ancak günümüzün en büyük sorunlarından biri yetişmiş iş gücüne ulaşma ve bunu elde tutma problemidir. Bu problemin üstesinden gelmek isteyen işletmeler Yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi yaparlar. Çünkü; sorumlulukları etkileyen ve eğitim yoluyla geliştirilebilen yetkinlikler, çalışanların potansiyellerini performansa dönüştürmelerinde en önemli araçlardan biridir. Ayrıca gelişiminin devam ettiğini ve bunun adil bir çalışma ortamında yapıldığını gören çalışanların da aidiyet ve motivasyon duygusunu artırır.

Gelişim ihtiyacının ve isteğinin doğru tespiti ve bunların işletme hedefleriyle uyumu yetkinlik yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yetkinlik yönetimi bize işletmemizin iş süreçlerindeki yetkinliklerin neler olduğunu gösterir ve bu yetkinliklere sahip çalışanlarımızla ilgili beceri açıkları ve yetkinlik durumlarını açıklayan raporlar üreterek büyük resmi görmemizi sağlar. Ayrıca hem insan kaynağımız hem de iş süreçlerimiz hakkında muazzam bir veri deposu oluşturur. Bu verilerle;

  • İşe alımlarda, iş süreçleriniz için hangi adayın daha uygun ve başarılı olabileceğini ölçümleyebilirsiniz.
  • Çalışanın bulunduğu iş süreçlerinde hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini, çalışanın bunların hangilerine sahip olduğunu ve beceri açıklarını görebilir ve bir gelişim planı hazırlayabilirsiniz.
  • İşletmelerin kendilerine yatırım yaptığını düşünen çalışanlar, bilgi ve becerilerini bu organizasyon içinde tutarak işletmede kalmaya devam eder.
  • Çalışan eğitimleri ve gelişim takipleri ile üretim sorunları ve hatalarını engelleyebilirsiniz.
  • Üretim hatalarının ve sorunlarının önüne geçilmesiyle birlikte hem müşteri memnuniyeti hem de karlılık artışı sağlayabilirsiniz.

İş süreçlerinin yetkinliklerini belirlemek ve bunları geliştirmek, performansı yüksek yetkin çalışanlar demektir. Çünkü bu sayede başarının tanımını yaparsınız ve çalışanlara başarılı olmaları için yol gösterirsiniz. Böylece çalışan kendisinden ne beklendiğini anlamaya çalışmak yerine gerekli becerilerde uzmanlaşarak zamanını daha verimli geçirecektir. Güçlü bir yetkinlik yönetimi kültürü, bir şirketin hem çalışan hem de organizasyonel yetkinliğini geliştirmesine olanak tanıyacak ve işletmeye bir bütün olarak değer katacaktır. Bu tür bir yönetim, yetenekli çalışanları işe alma ve elde tutma konusunda giderek daha fazla fark yaratmaktadır.

TalentAstra yetkinliklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için geliştirilmiş mükemmel bir yazılımdır. Detaylar için www.talentastra.com‘u ziyaret edin.