TalentAstra Modülleri Nelerdir?

28/07/2023 0 Yazar: Pınar Avcı

Bir önceki yazılarımızda TalentAstra’nın birkaç özelliğini sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda ise modüllerimizden bahsediyor olacağız. TalentAstra’da altı modül bulunmaktadır. Bunlar;

  • Mavi Yakalı Çalışanlar Modülü
  • Beyaz Yakalı Çalışanlar Modülü
  • Metal Yakalı Çalışanlar Modülü
  • Eğitim Modülü
  • Transfer Modülü
  • Mesleki Yeterlilik Modülü

Şimdi bu modülleri yakından inceleyelim,

Mavi Yakalı Çalışanlar Modülü Nedir?

Bu modül, işletmeniz bünyesinde bulunan mavi yakalı çalışanların yönetim ve takibini daha kolay yapabilmenizi sağlar.

Mavi yakalı çalışan grubu genellikle el emeği ve beden-kas gücünü ortaya koyarak fiziksel işlerde çalışanlara denir. Mavi yakalı çalışanlar mal ya da hizmet üretimi yapan işletmelerde, sahada, inşaat, üretim ve sanayi fabrikalarında görev alırlar.
TalentAstra Mavi Yakalı Çalışan Modülü, işletmenizin gereksinimlerine uygun yetkinlik modeli oluşturmanızı ve oluşturduğunuz model ile çalışan gelişim ve yetkinliklerini takip etmenizi sağlar.

Beyaz Yakalı Çalışanlar Modülü Nedir?

Beyaz yakalı çalışanlar grubunun çalışma ortamları genellikle ofislerdir. Beden gücünün aksine zihinsel güç kullanırlar. Bankacılık, pazarlama, satış gibi iş pozisyonlarında görev alırlar.

Beyaz yaka çalışan modülü ile çalışanlarınızın meslekleriyle ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirebilir, objektif olarak değerlendirme, kariyer, gelişim ve terfi süreçlerinizi de adil bir şekilde planlamanıza destek olur.

Metal Yakalı Çalışanlar Modülü Nedir?

Metal yakalı çalışan, endüstriyel veya üretim sektöründe kullanılan makinalar anlamına gelir. Genellikle ağır sanayi işlerinde, otomasyon ve üretim süreçlerinde, fiziksel ve tekrarlayıcı görevlerde insanların yerine kullanılan mekanik aletlerdir. Örneğin; otomotiv sektöründe montaj hattında parçaların yerleştirilmesi ve kaynak işlemlerinin otomatik olarak yapılması sıklıkla kullanılan alanlardır.

Metal Yakalı Çalışan Modülü ile bu makinalar ve bunları kullanan operatörlerin etkinliklerini takip edebilir, üretim anında eşleşmeyen bir durum olması halinde gerekli önlemleri almanızı sağlar.

Eğitim Modülü

Eğitim modülü, öğrenme süreçleri aracılığıyla çalışanlarınızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye, bilgi aktarımı ve öğrenme deneyimi sağlamaya destek olur. Bu sayede çalışanlarınızın mevcut durumunu ve tamamlanması gereken eksiklikleri bilir. İhtiyaca uygun eğitim planı yaparak çalışanlarınızı geliştirebilmenize imkân sağlar.

Mesleki Yeterlilik Modülü

Mesleki Yeterlilik Belgesi, belirli bir meslek veya sektörde çalışanların, iş dünyasında kabul görmüş standartları karşıladığını ve belirli bir meslek dalında yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olduğunu kanıtlamak için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından verilmektedir. Bu belge ile belirli bir meslek dalında eğitim ve/veya deneyim sahibi olmak gerekir. Çalışan ya da çalışan adaylarınızın, ihtiyaç duyduğunuz mesleki standarda uygunluğunu da bu belge ile görebilirsiniz. Aynı zamanda, mesleki yeterlilik belgesi, çalışanın iş yerinde performansını arttırabilir ve iş gücü verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.

Mesleki Yeterlilik modülü ile bu belgeyi alması gereken çalışanlarınızın bir listesini oluşturabilir, belgelerin geçerlilik sürelerini takip edebilir ve zamanında yenilenebilmeleri için sizi harekete geçirir.

Transfer Modülü

İnsan kaynağı, bir işletmenin başarısı için en kritik faktörlerden biridir ve bu başarıyı sürdürebilmek büyük önem taşır. İşletmelerin bu başarısını etkileyen ve sürdürülebilir kılan birkaç nedenden biri İş Gücü Planlamasıdır. İş gücü planlaması ile gelecekteki iş yükü ve ihtiyaçlar dikkate alınarak çalışan planlaması yapılabilir. Stratejik hedefler doğrultusunda da ne kadar iş gücüne ihtiyaç duyulacağı belirlenir. Bunların sonucunda etkin iş gücü yönetimi, insan kaynağı ve iş yapılış süreçlerinde tasarruf sağlanır.

Transfer Modülü ile ihtiyaç duyulan işi yapabilecek uygun kişilerin listesini oluşturabilir ve fazla istihdamın önüne geçebilirsiniz. Aynı zamanda kurum içi bilgi ve birikimlerin, birimleriniz arasında yayılımına imkân sağlar.

TalentAstra, Yetkinlik Yönetimi uygulaması olup, çalışanlarınızın yetkinliklerine dayalı yönetim ve değerlendirme imkânı sunar.

İşletmenizin ihtiyaçlarına göre özelleşebilen modüler yapı ile çalışan gelişim planlama ve diğer tüm süreçleriniz kolaylaşır.

Detaylı bilgi için www.talentastra.com‘u ziyaret edebilirsiniz.