2024 Yılında Sürdürülebilirlik Adımları

13/12/2023 0 Yazar: Pınar Avcı

Daha az kaynak kullanarak daha fazla üretim elde etmek, mevcut kaynakları en etkili şekilde değerlendirmek demektir. İşte sürdürülebilirlik tam da bu prensibe odaklanır. Var olan kaynaklarımızın değerini bilerek her bir parçasını etkili biçimde kullanmaya odaklanır. Temelde küçük gibi görünen bu prensip aslında büyük bir amacı temsil eder.

Sürdürülebilirlik ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları da içeren geniş bir bakış açısına sahiptir. Temelde kaynakların etkin ve dengeli bir şekilde kullanılması, çevresel etkilerin azaltılması ve hem günümüz hem de gelecekte toplumların refahının artırılması hedeflenir.

Sürdürülebilirlik genellikle üç ana başlık altında incelenir; ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik. Bu üç başlık, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve geniş kitleleri kapsamak amacıyla bir araya getirilir. Gelin bu başlıkların kapsamlarını birlikte inceleyelim;

1. Ekonomik Sürdürülebilirlik

 • Kaynakların verimli kullanımını içerir,
 • Adil ticaret ve gelir dağılımı konularını kapsar,
 • İstikrarlı ekonomik büyümeyi hedefler,
 • Finansal sistemin sürdürülebilirliğini içerir.

2. Çevresel Sürdürülebilirlik

 • Doğal kaynakların etkin ve dengeli bir şekilde kullanılmasını amaçlar,
 • Biyolojik çeşitliliğin korunmasını kapsar,
 • Su ve enerji tasarrufunu teşvik eder,
 • İklim değişikliği ve çevresel kirlilikle mücadele eder.

3. Sosyal Sürdürülebilirlik

 • Toplumun refahını ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler,
 • Adil iş uygulamalarını içerir,
 • Eğitim, sağlık hizmetlerine erişim ve konut gibi sosyal hizmetlere odaklanır,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekler.

Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları bir araya getirerek, bu alanlarda denge sağlanmasını ve uyumlu bir ilerleme gerçekleşmesini hedefler. Bu yaklaşım, küresel düzeyde karşılaşılan çevresel sorunlar, doğal kaynak tüketimi, iklim değişikliği gibi zorlukları ele alırken aynı zamanda sosyal adaleti ve ekonomik refahı da gözetir. Uzun vadeli bir perspektif benimseyerek, doğal sistemlerin ve toplumların dengesini korumaya odaklanır.

Bu anlamda, sürdürülebilirlik çabaları, çevresel zorluklarla mücadele ederken toplumun sosyal ihtiyaçlarını ve ekonominin sağlığını gözetir. Küresel düzeydeki ekosistemlere ve topluluklara etki eden değişimlere karşı direnç oluşturmak amacıyla tasarlanmış olan sürdürülebilirlik, insanların ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlar. Bu çerçevede, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, toplumların katılımını teşvik etmek ve ekonomik faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini minimize etmek bu çabanın önemli bileşenleridir.

Sürdürülebilirlik, bütünsel bir bakış açısıyla, gezegenimizin ve insanlığın uzun vadeli refahını güvence altına almak amacıyla çeşitli önlemleri içeren dinamik ve evrimsel bir süreçtir. Bu süreç, hem bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de gelecek nesillerin haklarını ve yaşam kalitesini korumayı amaçlar.