Ay: Aralık 2023

2024 Yılında Sürdürülebilirlik Adımları

Daha az kaynak kullanarak daha fazla üretim elde etmek, mevcut kaynakları en etkili şekilde değerlendirmek demektir. İşte sürdürülebilirlik tam da bu prensibe odaklanır. Var olan kaynaklarımızın değerini bilerek her bir parçasını etkili biçimde kullanmaya odaklanır. Temelde küçük gibi görünen bu prensip aslında büyük bir amacı temsil eder. Sürdürülebilirlik ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları da içeren…

Yazar: Pınar Avcı 13/12/2023 0